یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 40 (تابستان 6-1401 - شماره پیاپی : 40) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 39 (بهار 3-1401 - شماره پیاپی : 39) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 38 (زمستان 12-1400 - شماره پیاپی : 38) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 37 (پاییز 9-1400 - شماره پیاپی : 37) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 36 (تابستان 5-1400 - شماره پیاپی : 36) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 35 (بهار 2-1400 - شماره پیاپی : 35) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 34 (زمستان 12-1399 - شماره پیاپی : 34) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 33 (پاییز 9-1399 - شماره پیاپی : 33) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 32 (تابستان 6-1399 - شماره پیاپی : 32) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 31 (بهار 2-1399 - شماره پیاپی : 31) - 12 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 30 (زمستان 11-1398 - شماره پیاپی : 30) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 29 (پاییز 9-1398 - شماره پیاپی : 29) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 28 (تابستان 6-1398 - شماره پیاپی : 28) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 27 (بهار 2-1398 - شماره پیاپی : 27) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - (ویژه نامه گردشگری روستایی(پاییز 1398) 9-1398) - 11 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 26 (زمستان 11-1397 - شماره پیاپی : 26) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 25 (پاییز 9-1397 - شماره پیاپی : 25) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 24 (تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 24) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 23 (بهار 3-1397 - شماره پیاپی : 23) - 12 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 22 (زمستان 11-1396 - شماره پیاپی : 22) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 21 (پاییز 9-1396 - شماره پیاپی : 21) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 20 (تابستان 5-1396 - شماره پیاپی : 20) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 19 (بهار 2-1396 - شماره پیاپی : 19) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - (ویژه نامه گردشگری روستایی(زمستان 1396) 12-1396) - 12 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (زمستان 11-1395 - شماره پیاپی : 18) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 17 (پاییز 8-1395 - شماره پیاپی : 17) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 16 ( تابستان 5-1395 - شماره پیاپی : 16) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 15 (بهار 2-1395 - شماره پیاپی : 15) - 11 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (11-1394 - شماره پیاپی : 14) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (8-1394 - شماره پیاپی : 13) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 12 (6-1394 - شماره پیاپی : 12) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 11 (2-1394 - شماره پیاپی : 11) - 9 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 (12-1393 - شماره پیاپی : 10) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 (8-1393 - شماره پیاپی : 9) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 8 (5-1393 - شماره پیاپی : 8) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 7 (3-1393 - شماره پیاپی : 7) - 10 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (12-1392 - شماره پیاپی : 6) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (9-1392 - شماره پیاپی : 5) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (6-1392 - شماره پیاپی : 4) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (3-1392 - شماره پیاپی : 3) - 9 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (12-1391 - شماره پیاپی : 2) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (9-1391 - شماره پیاپی : 1) - 9 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb