فهرست افراد


احمد اکبری
استاد اقتصاد کشاورزی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
akbari irost.org
دکتر حسن افراخته
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشکد علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
afrakhtehhyahoo.com
دکتر سیمین تولائی
استاد جغرافیای اقتصادی
دانشکد علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
tavallai khu.ac.ir
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
rrezvani ut.ac.ir
دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
soleimanitmu.ac.ir
دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی
دانشیار سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
zeaiean khu.ac.ir
دکتر بهلول علیجانی
استاد آب و هواشناسی
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
alijani khu.ac.ir
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
mghadiri ut.ac.ir
دکتر حسن کامران دستجردی
دانشیار جغرافیای سیاسی
دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
hkamran ut.ac.ir
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
shmotieeut.ac.ir

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb