فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با تاسیس دانشکده علوم جغرافیایی در سال 1389 در دانشگاه خوارزمی و توسعه رشته های تخصصی در گروه های آموزشی تمرکز بر تخصصی شدن مطالعات و پژوهش های جغرافیایی بیش از پیش ضرورت یافت. از اینرو با تخصصی شدن رشته ها و از جمله جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، و نیز پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی بویژه در گرایش های مرتبط با اقتصاد فضا، توسعه روستایی، مدیریت و آمایش محیط های روستایی ضرورت انتشار نشریه علمی پژوهشی به صورت تخصصی در زمینه اقتصاد فضا و توسعه روستایی اهمیت یافت و هم از اینرو دانشکده علوم جغرافیایی بر این مهم اقدام نموده است. بر این اساس نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی از عموم علاقمندان و محققان دعوت می نماید مقالات و پژوهش های مرتبط با اهداف نشریه را به آدرس سایت نشریه www.serd.khu.ac.ir ارسال نمایند.
 
آدرس دفتر: تهران خیابان شهید مفتح - نرسیده به انقلاب - دانشگاه خوارزمی - ساختمان جغرافیا - طبقه چهارم - دفتر نشریه
آدرس ایمیل: serdkhu.ac.ir
شماره تماس: 02186070786

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی:
http://serd.khu.ac.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب