برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (50924 مشاهده)
تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی مورد: شهرستان طالقان (29950 مشاهده)
تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان سولقان (29477 مشاهده)
فضای سوم و پدیده فراملت در شهر ـ ناحیه های پسا استعماری (29361 مشاهده)
چارچوب جامع سنجش پایداری نظام های بهره برداری از زمین (29344 مشاهده)
تحلیلی بر عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار با استفاده از روش آمیخته مورد: دهستان سینا در شهرستان ورزقان (29265 مشاهده)
بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی (مورد: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه) (15129 مشاهده)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (14778 مشاهده)
سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان (13489 مشاهده)
ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه (12771 مشاهده)
تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه (12505 مشاهده)
تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان (12379 مشاهده)
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد) (12319 مشاهده)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (12173 مشاهده)
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (12118 مشاهده)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (12070 مشاهده)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (11903 مشاهده)
تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی (11806 مشاهده)
ارزیابی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود تولید بهره برداری های آبی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده (11776 مشاهده)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (11714 مشاهده)
اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی‌ - ‌اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران (11665 مشاهده)
آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی استان گیلان مورد:دهستان دیلمان، شهرستان سیاهکل (11250 مشاهده)
تحلیل موانع و قابلیت های تنوع بخشی فعالیت ها در اقتصاد روستایی مورد: بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار (10924 مشاهده)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (10695 مشاهده)
الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد: روستای شروینه در شهرستان جوانرود (10576 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (16572 دریافت)
اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی‌ - ‌اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران (15712 دریافت)
چالش های شبکه های تعاونی روستایی ایران (10560 دریافت)
ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان جوانرود (10541 دریافت)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (10466 دریافت)
تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار (10064 دریافت)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (8889 دریافت)
پراکنده‌رویی شهر شیراز و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای پیرامون مورد: روستای گویم (8281 دریافت)
اثرات اقتصادی - اجتماعی و محیط زیستی کارخانه سیمان هگمتان بر روستای شاهنجرین (8271 دریافت)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (7626 دریافت)
پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضایی (7460 دریافت)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (7414 دریافت)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (7114 دریافت)
نقش مشارکت در توسعه روستایی بخش خشکبیجار شهرستان رشت (7012 دریافت)
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران مورد: دهستان بندان در شهرستان نهبندان (6883 دریافت)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (6835 دریافت)
امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک (6813 دریافت)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (6725 دریافت)
تحلیل موانع و مشکلات مدیریت آب کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار مورد: شهرستان های کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه (6485 دریافت)
ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز (6424 دریافت)
تبیین الگوی فضایی سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی (6410 دریافت)
سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان (6150 دریافت)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (6119 دریافت)
الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد: روستای شروینه در شهرستان جوانرود (6074 دریافت)
بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس (6035 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 16779 بازدید)
درباره نشریه ( 11445 بازدید)
تماس با ما ( 10099 بازدید)
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 8069 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 7427 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 6771 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 6554 بازدید)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 6257 بازدید)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 6221 بازدید)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 5859 بازدید)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 5290 بازدید)
انتشار شماره 27 نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 4577 بازدید)
اخلاق انتشار ( 4526 بازدید)
انتشار شماره 28 نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 4521 بازدید)
انتشار شماره ۲۹(پاییز ۱۳۹۸) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 3506 بازدید)
انتشار شماره ۳۱ (بهار ۱۳۹۹) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 3442 بازدید)
انتشار شماره ۳۰(زمستان ۱۳۹۸) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 3391 بازدید)
انتشار شماره ۳۲(تابستان ۱۳۹۹) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 3179 بازدید)
انتشار شماره ۳۳(پاییز ۱۳۹۹) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 2970 بازدید)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 456 بازدید)
لینک کردن ارجاعات درون متنی ( 236 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 841 چاپ)
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 833 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 760 چاپ)
درباره نشریه ( 752 چاپ)
تماس با ما ( 751 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 643 چاپ)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 629 چاپ)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 624 چاپ)
اخلاق انتشار ( 604 چاپ)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 582 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 580 چاپ)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 555 چاپ)
انتشار شماره 27 نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 521 چاپ)
انتشار شماره 28 نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 477 چاپ)
انتشار شماره ۳۱ (بهار ۱۳۹۹) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 394 چاپ)
انتشار شماره ۲۹(پاییز ۱۳۹۸) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 386 چاپ)
انتشار شماره ۳۲(تابستان ۱۳۹۹) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 365 چاپ)
انتشار شماره ۳۰(زمستان ۱۳۹۸) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 361 چاپ)
انتشار شماره ۳۳(پاییز ۱۳۹۹) نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 332 چاپ)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 199 چاپ)
لینک کردن ارجاعات درون متنی ( 58 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb