برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
فضای سوم و پدیده فراملت در شهر ـ ناحیه های پسا استعماری (22546 مشاهده)
تحلیلی بر عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار با استفاده از روش آمیخته مورد: دهستان سینا در شهرستان ورزقان (22537 مشاهده)
تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان سولقان (22499 مشاهده)
تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی مورد: شهرستان طالقان (22313 مشاهده)
چارچوب جامع سنجش پایداری نظام های بهره برداری از زمین (22209 مشاهده)
تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (15362 مشاهده)
بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی (مورد: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه) (7050 مشاهده)
تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه (6087 مشاهده)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (6081 مشاهده)
تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی (5739 مشاهده)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (5480 مشاهده)
ارزیابی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود تولید بهره برداری های آبی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده (5459 مشاهده)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (4922 مشاهده)
تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان (4871 مشاهده)
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد) (4747 مشاهده)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4562 مشاهده)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (4549 مشاهده)
واکاوی مکان یابی کاربری ها در طرح های هادی روستایی شهرستان گنبدکاووس (4469 مشاهده)
ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه (4359 مشاهده)
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (4353 مشاهده)
مکان یابی و اولویت بندی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان (4305 مشاهده)
آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی استان گیلان مورد:دهستان دیلمان، شهرستان سیاهکل (4240 مشاهده)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (4189 مشاهده)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (4038 مشاهده)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (4026 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (11255 دریافت)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (7361 دریافت)
تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار (7328 دریافت)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (7061 دریافت)
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران مورد: دهستان بندان در شهرستان نهبندان (5016 دریافت)
پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضایی (4993 دریافت)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4978 دریافت)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (4922 دریافت)
بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس (4880 دریافت)
امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک (4842 دریافت)
چالش های شبکه های تعاونی روستایی ایران (4763 دریافت)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (4718 دریافت)
تحلیل موانع و مشکلات مدیریت آب کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار مورد: شهرستان های کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه (4650 دریافت)
اثرات اقتصادی - اجتماعی و محیط زیستی کارخانه سیمان هگمتان بر روستای شاهنجرین (4611 دریافت)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (4567 دریافت)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (4396 دریافت)
سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان (4385 دریافت)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (4246 دریافت)
ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان جوانرود (4141 دریافت)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (3785 دریافت)
پراکنده‌رویی شهر شیراز و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای پیرامون مورد: روستای گویم (3738 دریافت)
الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد: روستای شروینه در شهرستان جوانرود (3659 دریافت)
ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز (3386 دریافت)
خشکسالی و بازتاب‌های اقتصادی آن در نواحی روستایی مورد: دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان (3360 دریافت)
نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم) (2955 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 7096 بازدید)
درباره نشریه ( 5580 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 4284 بازدید)
تماس با ما ( 4257 بازدید)
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 4006 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 2967 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 2919 بازدید)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 1928 بازدید)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 1639 بازدید)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 1531 بازدید)
اخلاق انتشار ( 927 بازدید)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 786 بازدید)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 418 بازدید)
انتشار شماره 27 نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 118 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 386 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 293 چاپ)
درباره نشریه ( 292 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 291 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 274 چاپ)
تماس با ما ( 262 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 199 چاپ)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 167 چاپ)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 145 چاپ)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 134 چاپ)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 116 چاپ)
اخلاق انتشار ( 85 چاپ)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 57 چاپ)
انتشار شماره 27 نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 15 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb