برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیلی بر عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار با استفاده از روش آمیخته مورد: دهستان سینا در شهرستان ورزقان (22303 مشاهده)
فضای سوم و پدیده فراملت در شهر ـ ناحیه های پسا استعماری (22271 مشاهده)
تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان سولقان (22197 مشاهده)
تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی مورد: شهرستان طالقان (22125 مشاهده)
چارچوب جامع سنجش پایداری نظام های بهره برداری از زمین (21932 مشاهده)
تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (12453 مشاهده)
بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی (مورد: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه) (6580 مشاهده)
تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه (5812 مشاهده)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (5659 مشاهده)
تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی (5384 مشاهده)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (5190 مشاهده)
ارزیابی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود تولید بهره برداری های آبی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده (5156 مشاهده)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (4610 مشاهده)
تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان (4531 مشاهده)
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد) (4510 مشاهده)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (4306 مشاهده)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4297 مشاهده)
واکاوی مکان یابی کاربری ها در طرح های هادی روستایی شهرستان گنبدکاووس (4272 مشاهده)
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (4086 مشاهده)
مکان یابی و اولویت بندی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان (4074 مشاهده)
آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی استان گیلان مورد:دهستان دیلمان، شهرستان سیاهکل (3941 مشاهده)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (3904 مشاهده)
ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه (3849 مشاهده)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (3698 مشاهده)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (3617 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (10239 دریافت)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (6891 دریافت)
تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار (6773 دریافت)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (6767 دریافت)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4799 دریافت)
پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضایی (4794 دریافت)
بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس (4690 دریافت)
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران مورد: دهستان بندان در شهرستان نهبندان (4674 دریافت)
امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک (4574 دریافت)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (4516 دریافت)
چالش های شبکه های تعاونی روستایی ایران (4228 دریافت)
سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان (4202 دریافت)
اثرات اقتصادی - اجتماعی و محیط زیستی کارخانه سیمان هگمتان بر روستای شاهنجرین (4198 دریافت)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (4198 دریافت)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (4137 دریافت)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (4081 دریافت)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (4076 دریافت)
تحلیل موانع و مشکلات مدیریت آب کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار مورد: شهرستان های کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه (3748 دریافت)
ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان جوانرود (3678 دریافت)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (3433 دریافت)
الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد: روستای شروینه در شهرستان جوانرود (3346 دریافت)
خشکسالی و بازتاب‌های اقتصادی آن در نواحی روستایی مورد: دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان (3209 دریافت)
پراکنده‌رویی شهر شیراز و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای پیرامون مورد: روستای گویم (3064 دریافت)
ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز (3063 دریافت)
نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم) (2841 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 5974 بازدید)
درباره نشریه ( 4915 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 3569 بازدید)
تماس با ما ( 3551 بازدید)
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 3473 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 2477 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 2367 بازدید)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 1389 بازدید)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 1107 بازدید)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 979 بازدید)
اخلاق انتشار ( 458 بازدید)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 410 بازدید)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 281 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 352 چاپ)
درباره نشریه ( 257 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 244 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 242 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 229 چاپ)
تماس با ما ( 217 چاپ)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 160 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 157 چاپ)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 104 چاپ)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 96 چاپ)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 70 چاپ)
اخلاق انتشار ( 41 چاپ)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 19 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb