برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیلی بر عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار با استفاده از روش آمیخته مورد: دهستان سینا در شهرستان ورزقان (22246 مشاهده)
فضای سوم و پدیده فراملت در شهر ـ ناحیه های پسا استعماری (22185 مشاهده)
تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان سولقان (22123 مشاهده)
تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی مورد: شهرستان طالقان (22071 مشاهده)
چارچوب جامع سنجش پایداری نظام های بهره برداری از زمین (21858 مشاهده)
تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (11517 مشاهده)
بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی (مورد: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه) (6429 مشاهده)
تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه (5729 مشاهده)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (5512 مشاهده)
تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی (5283 مشاهده)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (5121 مشاهده)
ارزیابی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود تولید بهره برداری های آبی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده (5044 مشاهده)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (4539 مشاهده)
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد) (4428 مشاهده)
تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان (4420 مشاهده)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (4234 مشاهده)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4220 مشاهده)
واکاوی مکان یابی کاربری ها در طرح های هادی روستایی شهرستان گنبدکاووس (4210 مشاهده)
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (4002 مشاهده)
مکان یابی و اولویت بندی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان (3986 مشاهده)
آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی استان گیلان مورد:دهستان دیلمان، شهرستان سیاهکل (3853 مشاهده)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (3804 مشاهده)
ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه (3670 مشاهده)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (3610 مشاهده)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (3543 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (9660 دریافت)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (6681 دریافت)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (6639 دریافت)
تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار (6513 دریافت)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4728 دریافت)
پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضایی (4690 دریافت)
بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس (4596 دریافت)
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران مورد: دهستان بندان در شهرستان نهبندان (4578 دریافت)
امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک (4482 دریافت)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (4365 دریافت)
سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان (4113 دریافت)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (4091 دریافت)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (3985 دریافت)
اثرات اقتصادی - اجتماعی و محیط زیستی کارخانه سیمان هگمتان بر روستای شاهنجرین (3968 دریافت)
چالش های شبکه های تعاونی روستایی ایران (3926 دریافت)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (3922 دریافت)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (3732 دریافت)
ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان جوانرود (3506 دریافت)
تحلیل موانع و مشکلات مدیریت آب کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار مورد: شهرستان های کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه (3375 دریافت)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (3270 دریافت)
الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد: روستای شروینه در شهرستان جوانرود (3195 دریافت)
خشکسالی و بازتاب‌های اقتصادی آن در نواحی روستایی مورد: دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان (3121 دریافت)
ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز (2937 دریافت)
نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم) (2781 دریافت)
پراکنده‌رویی شهر شیراز و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای پیرامون مورد: روستای گویم (2652 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 5671 بازدید)
درباره نشریه ( 4731 بازدید)
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 3351 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 3343 بازدید)
تماس با ما ( 3338 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 2369 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 2240 بازدید)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 1266 بازدید)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 984 بازدید)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 851 بازدید)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 406 بازدید)
اخلاق انتشار ( 376 بازدید)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 175 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 344 چاپ)
درباره نشریه ( 246 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 233 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 231 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 221 چاپ)
تماس با ما ( 209 چاپ)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 156 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 147 چاپ)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 94 چاپ)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 86 چاپ)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 60 چاپ)
اخلاق انتشار ( 31 چاپ)
انتشار شماره 24 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 9 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb