برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیلی بر عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار با استفاده از روش آمیخته مورد: دهستان سینا در شهرستان ورزقان (21775 مشاهده)
تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی مورد: شهرستان طالقان (21614 مشاهده)
فضای سوم و پدیده فراملت در شهر ـ ناحیه های پسا استعماری (21610 مشاهده)
تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان سولقان (21554 مشاهده)
چارچوب جامع سنجش پایداری نظام های بهره برداری از زمین (21392 مشاهده)
تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (9611 مشاهده)
بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی (مورد: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه) (6018 مشاهده)
تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه (5497 مشاهده)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (5056 مشاهده)
تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی (5009 مشاهده)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (4909 مشاهده)
ارزیابی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود تولید بهره برداری های آبی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده (4749 مشاهده)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (4300 مشاهده)
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد) (4116 مشاهده)
تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان (4103 مشاهده)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (4044 مشاهده)
واکاوی مکان یابی کاربری ها در طرح های هادی روستایی شهرستان گنبدکاووس (4017 مشاهده)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (3989 مشاهده)
مکان یابی و اولویت بندی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان (3756 مشاهده)
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (3693 مشاهده)
آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی استان گیلان مورد:دهستان دیلمان، شهرستان سیاهکل (3604 مشاهده)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (3540 مشاهده)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (3402 مشاهده)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (3319 مشاهده)
شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین (3303 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (8624 دریافت)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (6167 دریافت)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (5901 دریافت)
تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار (5886 دریافت)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4507 دریافت)
پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضایی (4416 دریافت)
بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس (4282 دریافت)
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران مورد: دهستان بندان در شهرستان نهبندان (4251 دریافت)
امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک (4063 دریافت)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (4026 دریافت)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (3976 دریافت)
سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان (3806 دریافت)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (3502 دریافت)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (3447 دریافت)
اثرات اقتصادی - اجتماعی و محیط زیستی کارخانه سیمان هگمتان بر روستای شاهنجرین (3260 دریافت)
ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان جوانرود (3004 دریافت)
چالش های شبکه های تعاونی روستایی ایران (2967 دریافت)
خشکسالی و بازتاب‌های اقتصادی آن در نواحی روستایی مورد: دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان (2864 دریافت)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (2778 دریافت)
الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد: روستای شروینه در شهرستان جوانرود (2716 دریافت)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (2601 دریافت)
نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم) (2537 دریافت)
ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز (2486 دریافت)
تحلیل نابرابری های فضایی سکونتگاه های روستایی ایران (2426 دریافت)
اثرات اقتصادی و اجتماعی مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اسلام‌آباد غرب (2394 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 4946 بازدید)
درباره نشریه ( 4293 بازدید)
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 3011 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 2925 بازدید)
تماس با ما ( 2858 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 2129 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 1943 بازدید)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 981 بازدید)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 696 بازدید)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 552 بازدید)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 391 بازدید)
اخلاق انتشار ( 195 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 323 چاپ)
درباره نشریه ( 223 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 216 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 213 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 197 چاپ)
تماس با ما ( 189 چاپ)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 152 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 129 چاپ)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 79 چاپ)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 67 چاپ)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 44 چاپ)
اخلاق انتشار ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb