برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیلی بر عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار با استفاده از روش آمیخته مورد: دهستان سینا در شهرستان ورزقان (21362 مشاهده)
تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی مورد: شهرستان طالقان (21244 مشاهده)
فضای سوم و پدیده فراملت در شهر ـ ناحیه های پسا استعماری (21176 مشاهده)
تحلیل جنسیتی در فرآیند پخش کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان سولقان (21167 مشاهده)
چارچوب جامع سنجش پایداری نظام های بهره برداری از زمین (21013 مشاهده)
تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (9256 مشاهده)
بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی (مورد: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه) (5800 مشاهده)
تحلیل نابرابری فضایی شاخصهای مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه (5401 مشاهده)
تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی (4885 مشاهده)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (4884 مشاهده)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (4829 مشاهده)
ارزیابی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود تولید بهره برداری های آبی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده (4611 مشاهده)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (4159 مشاهده)
بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد) (4001 مشاهده)
تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان (3954 مشاهده)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (3947 مشاهده)
واکاوی مکان یابی کاربری ها در طرح های هادی روستایی شهرستان گنبدکاووس (3939 مشاهده)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (3868 مشاهده)
مکان یابی و اولویت بندی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان (3607 مشاهده)
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (3557 مشاهده)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (3431 مشاهده)
آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی استان گیلان مورد:دهستان دیلمان، شهرستان سیاهکل (3428 مشاهده)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (3289 مشاهده)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (3211 مشاهده)
شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین (3179 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اولویت بندی مسائل توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (8309 دریافت)
رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران (6062 دریافت)
بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک (5717 دریافت)
تنوع بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار (5696 دریافت)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) (4417 دریافت)
پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضایی (4328 دریافت)
بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس (4191 دریافت)
محدودیت ها و ظرفیت های توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران مورد: دهستان بندان در شهرستان نهبندان (4132 دریافت)
تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده ـ استان زنجان) (3932 دریافت)
امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک (3930 دریافت)
تحلیل پایداری اجتماعی-اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالا ولایت شهرستان تربت حیدریه (3912 دریافت)
سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان (3679 دریافت)
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان بهشهر (3390 دریافت)
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده (3304 دریافت)
اثرات اقتصادی - اجتماعی و محیط زیستی کارخانه سیمان هگمتان بر روستای شاهنجرین (3136 دریافت)
ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان جوانرود (2827 دریافت)
خشکسالی و بازتاب‌های اقتصادی آن در نواحی روستایی مورد: دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان (2759 دریافت)
چالش های شبکه های تعاونی روستایی ایران (2741 دریافت)
سطح‌بندی سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان (2670 دریافت)
الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد: روستای شروینه در شهرستان جوانرود (2580 دریافت)
نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم) (2455 دریافت)
اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر (2441 دریافت)
تحلیل نابرابری های فضایی سکونتگاه های روستایی ایران (2386 دریافت)
ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز (2375 دریافت)
اثرات اقتصادی و اجتماعی مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اسلام‌آباد غرب (2300 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 4769 بازدید)
درباره نشریه ( 4185 بازدید)
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 2896 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 2832 بازدید)
تماس با ما ( 2770 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 2066 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 1859 بازدید)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 885 بازدید)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 592 بازدید)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 463 بازدید)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 379 بازدید)
اخلاق انتشار ( 159 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ضریب تأثیر فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 308 چاپ)
درباره نشریه ( 216 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 208 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 208 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 197 چاپ)
تماس با ما ( 189 چاپ)
به سایت نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی خوش آمدید ( 151 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 129 چاپ)
اطلاعیه مهم پیرامون دریافت مقالات در حوزه گردشگری روستایی ( 76 چاپ)
انتشار شماره 22 فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ( 58 چاپ)
انتشار شماره ویژه نامه گردشگری روستایی ( 40 چاپ)
اخلاق انتشار ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb