دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 514
Homepage URL https://serd.khu.ac.ir
Contact name:
Contact Email serd@khu.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://serd.khu.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://serd.khu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://serd.khu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://serd.khu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=12

List of articles https://serd.khu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=48
https://serd.khu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=273
https://serd.khu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=498

Abstract examples (Persian) https://serd.khu.ac.ir/article-1-1566-fa.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1567-fa.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3907-fa.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3908-fa.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3909-fa.html

Article examples (Persian) https://serd.khu.ac.ir/article-1-1566-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1567-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3907-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3908-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3909-fa.pdf

Abstract examples (English) https://serd.khu.ac.ir/article-1-1566-en.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1567-en.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3907-en.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3908-en.html
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3909-en.html

Article examples (English) https://serd.khu.ac.ir/article-1-1566-en.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-1567-en.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3907-en.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3908-en.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3909-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb